این پروژه جدید یک فرم آماده طراحی شده برای ویژوال بیسیک توسط آرین نرم افزار است. قابلیت ها:

  • قابلیت تشخیص صحیح بودن کد ملی مورد نظر
  • قابلیت شناسایی شهرستان کد ملی
  • قابلیت نمایش کد کنترلی
  • فونت استفاده شده : Tahoma و Segio UI
  • طراحی و برنامه نویسی توسط آرین نرم افزار

 دریافت نرم افزار + پروژه