دوستانی که مایل به توسعه بازی آلوین و جادوی سیاه و یا مشاهده سورس کد های این بازی هستند هم اکنون میتوانند پروژه این بازی را از آرین نرم افزار دریافت کنند

انتشار پروژه این بازی به معنای منقضی شدن رکورد ها نیست و بازیکنان همچنان میتوانند رکورد خود را در بازی ثبت کنند.
Project Informations
Name: Alvin and the Dark Magic
Type: Project
CPU Target: both
Language: VisualBasic.NET using .NET Framework 4
Developer: Aryan Ebr
Licence: Open Source, Aryan Software Productions
Project Type: Visual Studio sln File

دانلود پروژه :: بازی آلوین و جادوی سیاه