دوستانی که مایل به توسعه و یا شخصی سازی بیشتر نرم افزار ویرایش گر متن فارسی هستند هم اکنون میتوانند پروژه این نرم افزار را از آرین نرم افزار دریافت کنند.

Project Informations
Name: Persian Notepad  - Text Editor Version 2
Type: Project
CPU Target: both
Language: VisualBasic.NET using .NET Framework 4
Developer: Aryan Ebr
Licence: Open Source, Aryan Software Productions
Project Type: Visual Studio sln File

دانلود پروژه نرم افزار ویرایشگر متن نسخه دوم 

دانلود نرم افزار ویرایشگر متن نسخه دوم