از طریق فرم زیر

  • نام سایت
  • آدرس سایت
  • موضوع سایت
  • توضیحات سایت

 خود را ارسال کنید تا پس از بررسی به لیست لینک های نرم افزار کد ساز افزوده شود

شرایط ثبت


  • عمده مطالب سایت یا وبلاگ شما نباید شامل "ثبت وقایع شخصی نویسنده" باشد
  • لینکستان نرم افزار کد ساز همه گروه ها اعم از آشپزی ، آموزش ، کامپیوتر ، فناوری ، اجتماعی ، فرهنگی و ... را شامل میشود
  • سایت شما نباید به صورت بانک داده و آرشیوی از مطالب دیگر وبلاگ ها باشد
  • تبلیغات موجود در سایت نباید بیش از حد باشد
  • سایت نباید دارای پاپ آپ باشد