از آن جایی که ساختار به روزرسانی نرم افزار کد ساز وبلاگ تغییر کرده است؛ از این پس دانلود این نرم افزار تنها از یک لینک واحد زیر در دسترس خواهد بود

ورود به صفحه دانلود نرم افزار کد ساز