این پروژه جدید یک فرم آماده طراحی شده برای ویژوال بیسیک توسط آرین نرم افزار است. قابلیت ها:

  • محیط و ظاهری زیبا
  • برنامه نویسی کامل و قابلیت ویرایش وضعیت های مختلف جرمی
  • کم حجم
  • فونت استفاده شده : Tahoma
  • طراحی و برنامه نویسی توسط آرین نرم افزار

 دریافت نرم افزار + پروژه

 این پروژه جدید یک فرم آماده طراحی شده برای ویژوال بیسیک توسط آرین نرم افزار است. قابلیت ها:

  • قابلیت تشخیص صحیح بودن کد ملی مورد نظر
  • قابلیت شناسایی شهرستان کد ملی
  • قابلیت نمایش کد کنترلی
  • فونت استفاده شده : Tahoma و Segio UI
  • طراحی و برنامه نویسی توسط آرین نرم افزار

 دریافت نرم افزار + پروژه