گفت و گویی داشتم با SoftwareTalks (دورهمی آنلاین جامعه نرم افزار) در مورد مباحث ریفکتورینگ که میتونین از یوتیوب یا آپارات تماشا کنید: