به روزرسانی جدیدی از نرم افزار نگهبان چشم روی استور مایکروسافت منتشر شد.

  • مینیمایز بودن پنجره کنترل پنل به صورت پیشفرض
  • افزودن Tooltip به آیکون نگهبان چشم در نوار وظیفه (به منظور سهولت و سرعت در دسترسی به وضعیت نرم افزار)
  • افزودن منوی Feedback به نرم افزار
  • قابلیت تشخیص بیکار بودن سیستم (فعال سازی از تنظیمات)

English badge

سورس کد در گیت هاب

اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار